Avatar

Î-sîn
@krvpb024

Sîn 辰

krvpb024 a 0 mécène.
Donner   PayPal

Description

Chi̍t ê bāng-ia̍h kang-têng-su, sin-sim chiòng-gāi chit-tiûⁿ lîn-le̍k, sī-lek hia̍p-chō͘ oân, chò kè Sin-pak-chhī I-Tiān ki-kim hōe kò-lîn chō͘-lí.

一位網頁工程師、身心障礙者職場人力、視力協助員,曾任新北市伊甸基金會個人助理員。

Taⁿ leh chò bāng-ia̍h bô chiòng-gāi khai-hoat kah sin-sim chiòng-gāi chiá chi-chhî ho̍k-bū.

目前專注於網頁無障礙開發及身心障礙者支持服務。

Chit ê blog chú-iàu sī iōng Tâi-gí(Pe̍h-ōe-lī) kah Hôa-gí(Hoân-thé-lī) lâi siá--ê.

此部落格會以台語(白話字)及華語(繁體字)來作主要語言。

Comptes liés

krvpb024 possède les comptes suivants sur d'autres plateformes :

Historique

krvpb024 a rejoint Liberapay il y a 7 mois.

krvpb024 ne divulgue pas le montant reçu par l'intermédiaire de Liberapay.